Privātuma politika, personas datu apstrādes politika

Personīgā informācija, ko mums nodrošina Lietotājs, netiks nodota trešajām personām bez Lietotāja piekrišanas, kā arī netiks izmantota citiem nolūkiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar Lietotāju. Mēs īstenojam drošības pasākumus, lai garantētu Lietotāja personīgās informācijas drošību, kad  ievadāt vai nodrošināt mums savu personīgo informāciju. Lietotājam aizliegts izmantot svešu personu datus.

Kā mēs izmantojam Jūsu informāciju?

Vispārīgā informācija par jums var tikt izmantota periodiskai e-pasta ziņojumu nosūtīšanai, ja Lietotājs tam  ir piekritis. Lietotājs jebkurā brīdī var atteikties no turpmākas mūsu e-pasta ziņojumu saņemšanas.

Lai dotu jums  iespēju uzzināt par mūsu darbību, jaunumiem piedāvājumā, un citām aktualitātēm un atsauksmēm, mūsu  mārketinga aktivitāšu ietvaros un citi.

Tā kā minētie pasākumi ir daļa no mārketinga aktivitātēm, kuru mērķis ir popularizēt mūsu  jaunos piedāvājumus un veidot atsauksmes mūsu produktiem, lai jums sniegtu papildus informāciju , šādos pasākumos reizēm tiek veikta fotografēšana un/vai filmēšana. Attēli/videoieraksti var tikt ievietoti mūsu mājas lapā, mūsu profilos sociālajos tīklos. Ja jūs izvēlaties piedalīties šajos pasākumos, iepriekš minētajos nolūkos var tikt apstrādāti jūsu dati – foto/video attēli, dalība pasākumā (vieta, laiks).

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Pirms pasākuma mēs jūs informējam  par fotografēšanu (pasākuma aprakstā un mutiski pasākumā). Jūs varat  brīvi izvēlēties vai piedalīties minētajā pasākumā, ņemot vērā Jums sniegto informāciju. Tiesiskais pamats datu apstrādei ir jūsu piekrišana (dalība pasākumā).
Mēs respektējam jūsu  privātumu un gadījumos, ja jūs nevēlaties tikt fotografēti/filmēti / intervēti, jūs varat  pirms pasākuma vai pirms intervijas par to mūs informēt. Šādā gadījumā mēs, ņemot vērā pasākuma formātu un apmēru, centīsimies nodrošināt jūsu dalību pasākumā tādā veidā, lai izvairītos no fotografēšanas/filmēšanas/ intervijām. Ja intervējamais ir bērns, tad intervija var notikt tikai ar vecāku piekrišanu un vecākiem atrodoties blakus. Jūs varat brīvi izvēlēties vai ļaut bērnam piedalīties intervijā, ņemot vērā Jums sniegto informāciju. Tiesiskais pamats datu apstrādei ir Jūsu piekrišana (bērna vai Jūsu intervijas sniegšana).

Tāpat lūdzam  ņemt vērā, ka šādos pasākumos var  piedalīties masu mēdiju pārstāvji, kuri darbojas pastāvīgi un neatkarīgi no mums saskaņā ar masu mēdiju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Datu uzglabāšanas laiks
Mēs uzglabāsim Lietotāja datus, kamēr tie tiks izmantoti norādītajam mārketinga aktivitātes mērķim, bet ne ilgāk kā 5 gadus.

Vai mēs izmantojam sīkfailus?

Mēs izmantojam sīkfailus (cookies). Sīkfaili ir nelieli faili, kurus vietne vai tās pakalpojumu nodrošinātājs ievieto Lietotāja datora cietajā diskā, izmantojot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu (ja to ļauj izdarīt jūsu datora personīgie iestatījumi). Šie faili dod iespēju vietnes vai pakalpojumu sniedzēja sistēmām atpazīt jūsu pārlūkprogrammu un iegaumēt noteiktu informāciju. 
Mēs izmantojam ārējo pakalpojumu nodrošinātājus – trešās puses, kā piemēram, Google Analytics, kurām ir iespēja izvietot Jūsu datorā savus sīkfailus failus, lai nodrošinātu savus pakalpojumus. Ja Jums tas šķiet nepieņemami, tad Jūsu pārlūkprogramma nodrošina iespēju atslēgt sīkfailus.

Vai mēs atklājam kādu informāciju trešajām pusēm?

Mēs nepārdodam, netirgojam un citādi nenododam trešajām pusēm informāciju par Lietotājiem. Tas neattiecas uz trešajām pusēm, kuras palīdz mums pārvaldīt mūsu tīmekļa vietni, veikt biznesa darbības vai apkalpot jūs, ja šīs puses piekrīt ievērot attiecīgās informācijas konfidencialitāti. Piemēram, mūsu sistēma ir izvietota uz trešajām personām piederoša hostinga servera. Tomēr mēs paturam tiesības izmantot dažu veidu informāciju gadījumos, kad uzskatām to par nepieciešamu, lai ievērotu likumu, lai realizētu mūsu vietnes politikas, vai arī lai sargātu mūsu vai kāda cita tiesības, īpašumu vai drošību.
Vispārīgā informācija, ar ko nevar personīgi identificēt ar Lietotāju, var tikt sniegta trešajām pusēm, lai to izmantotu statistikai, mārketingam un dažādu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, Google Analytics pakalpojumam.

Trešo pušu saites

Reizēm varam izvietot savā tīmekļa vietnē saites uz trešo pušu produktiem vai pakalpojumiem. Šīs trešās puses darbojas atbilstoši savām, ar mums nesaistītām, Privātuma politikām. Līdz ar to mums nav atbildības un saistību attiecībā uz šo trešo pušu saturu un darbībām. Neskatoties uz to, mums ir svarīgs savas vietnes tēls, tādēļ mēs izskatīsim visas iespējamās sūdzības un ieteikumus par citu, ar mums saistītu, vietņu darbu.

Tiešsaistes režīmam paredzēta privātuma politika

Tiešsaistes režīmam paredzētā Privātuma politika attiecas tikai uz informāciju, kas apkopota mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas laikā, un neattiecas uz bezsaistē ievākto informāciju.

Lietotāja piekrišana

Izmantojot mūsu vietni, Lietotājs piekrīt mūsu Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai.

Izmaiņas privātuma politikā

Ja izlemsim veikt kādas izmaiņas spēkā esošajā Privātuma politikā, publicēsim attiecīgās izmaiņas šajā sadaļā. Lietotāja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām. Sistēmas lietošana uzskatāma par apstākli, kas apliecina piekrišanu Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai.

Kontakti

Ja Lietotājam ir radušies kādi jautājumi, kas attiecas uz mūsu Privātuma politiku, vai jautājumi vai priekšlikumi ir radušies saistībā ar Privātuma jautājumiem, sūtiet tos uz mūsu e-pasta adresi: teatrisunes@gmail.com

Sīkfaili

Datu apstrādes tiesiskais pamats – lietotāja piekrišana.
Datu apstrādes mērķis – mājas lapas apmeklējumu statistikas nodrošināšana, sistēmas funkcionalitātes nodrošināšana.
Datu apstrādes termiņš mājas lapā www.izradesberniem.lv – līdz sīkfailu noilgumam. Ja vēlaties dzēst savus datus ātrāk – izmantojiet savas interneta pārlūkprogrammas sīkfailu dzēšanas funkcionalitāti.

E-pastu jaunumu izsūtīšanas sistēma

Datu apstrādes tiesiskais pamats – lietotāja piekrišana.
Datu apstrādes mērķis – mārketinga un pārdošanas vajadzības, informēšana par teātra jaunumiem, aktualitātēm un izmaiņām.
Datu apstrādes termiņš mājas lapā www.izradesberniem.lv – epasta informācijai – līdz atsaukumam, bet foto un video ne ilgāk kā 5 gadus. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu turpmākai e-pasta jaunumu saņemšanai, izmantojiet mājas lapā  ievietoto atteikšanās funkcionalitāti vai sazinieties ar mums teatrisunes@gmail.com.